Mikrorachunek – jakie podatki wpłacać?

Jednym z podstawowych obowiązków każdego podatnika jest rozliczanie się z fiskusem. 1 stycznia 2020 weszły w życie przepisy, które upraszczają zasady uiszczania wpłat do urzędu skarbowego. Można wpłacać należności na jeden rachunek bankowy, przypisywany każdemu podatnikowi z osobna. Wspomniane rozwiązanie minimalizuje ryzyko pomyłek związanych z wpływaniem zobowiązań na błędny rachunek bankowy. Czym dokładnie jest mikrorachunek bankowy? Jak go wygenerować i kto może to zrobić? Jakich podatków dotyczy? Odpowiedzi na przywołane pytania znajdziesz w niniejszym artykule. Miłej lektury.

Co to jest mikrorachunek i jakie wpłaty powinny na niego wpływać?

Mikrorachunek to indywidualny rachunek bankowy przypisywany każdemu podatnikowi i płatnikowi, który posiada PESEL lub prowadzi własną działalność gospodarczą i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej. Należy na niego wpłacać podatek PIT, CIT oraz VAT, a od 15 kwietnia 2021 również inne obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz państwa. Mowa tu między innymi o: 

  • podatku cukrowym,
  • daninie solidarnościowej,
  • podatku od sprzedaży detalicznej,
  • opłatach uiszczanych przez podmioty reklamujące napoje alkoholowe.

Podatek od czynności cywilnoprawnych powinien natomiast wpływać na rachunki bankowe urzędów skarbowych (tak jak do tej pory).

Jak wygenerować mikrorachunek?

Mikrorachunek podatkowy można wygenerować za pośrednictwem specjalnej aplikacji umieszczonej na stronie internetowej podatki.gov.pl. Oprogramowanie działa całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Można z niego korzystać za pośrednictwem komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, a także telefonu komórkowego. Wystarczy wpisać swój PESEL lub NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej). Generowanie numeru mikrorachunku nie powinno trwać dłużej niż kilkanaście sekund, choć wiele zależy od szybkości łącza internetowego. 

Jak wygląda mikrorachunek?

Mikrorachunek składa się z 26 znaków. Na początku znajduje się tak zwana liczba kontrolna i numer NBP, czyli niezmienny element każdego mikrorachunku. Kolejne cyfra to oznaczenie PESEL-u lub NIP-u, potem pojawia się właściwy numer identyfikacyjny, a całość dopełniają zera. 

Jakie korzyści niesie za sobą mikrorachunek podatkowy?

Mikrorachunek podatkowy pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Rozliczanie z fiskusem przebiega dużo sprawniej i szybciej. Wpłaty mogą być realizowane w dowolnym miejscu. Poza tym, jak zasygnalizowano na wstępie, istnieje mniejsze ryzyko pomyłek przy uiszczaniu należności. 

^