Kadry i płace Poznań

Kompletna dokumentacja związana z administracją kadrowo-płacową.

ADMINISTRACJA KADROWA:

* prowadzimy pełną dokumentację zatrudnienia pracowników oraz osób wykonujących pracę w ramach umów cywilno-prawnych,

* sporządzamy dokumenty dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz umów cywilono-prawnych,

* prowadzimy akta osobowe.

 

 ADMINISTRACJA WYNAGRODZENIAMI:

* sporządzamy listy wynagrodzeń, rachunki do umów cywilono-prawnych,

* sporządzamy deklaracje PIT i ZUS,

* prowadzimy kartoteki pracownicze (zasiłkowe, urlopowe),

* prowadzimy dokumentację pracowników oddelegowanych,

* przygotowujemy zaświadczenia oraz inne wnioskowane dokumenty.

 

Wyślij do nas wiadomość:

^