Księgowość Poznań

Kompleksowa obsługa księgowa dopasowana do Twoich potrzeb. Prowadzimy księgi handlowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, ewidencje VAT, ewidencje środków trwałych i wyposażenia.

KSIĘGI RACHUNKOWE

* prowadzimy rachunkowość finansową (bilansową i podatkową),

* tworzymy zakładowy plan kont pod profil działalności i potrzeby klienta,

* tworzymy politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie,

* sporządzamy deklaracje podatkowe i statystyczne,

* opracowujemy dodatkowe sprawozdania i analizy dla instytucji finansowych,

* sporządzamy szczegółowy stan rozrachunków z kontrahentami,

* sporządzamy roczne sprawozdania finansowe,

* przygotowujemy śródroczne sprawozdania finansowe,

* uczestniczymy w procesie badania ksiąg.

 

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

* prowadzimy zapisy w księdze przychodów i rozchodów,

* księgujemy operacje gospodarcze,opracowujemy pełną dokumentację sprawozdawczą miesięczną, kwartalną i roczną,

* obliczamy zaliczki na podatek dochodowy,

* prowadzimy pozostałe ewidencje.

 

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

* prowadzimy ewidencje przychodu,

* obliczamy zaliczki z tytułu ryczałtu,

* sporządzamy roczne deklaracje podatkowe.

 

 VAT

* zgłaszamy, aktualizujemy oraz wyrejestrowujemy podatników dla celów podatku VAT,

* prowadzimy rejestry zakupu i sprzedaży VAT,

* sporządzamy deklaracje VAT oraz deklaracje podsumowujące.

 

EWIDENCJE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIA

* prowadzimy ewidencje środków trwałych,

* prowadzimy ewidencje wyposażenia,

* prowadzimy pozostałe ewidencje.

 

Wyślij do nas wiadomość:

^