vat

E-commerce ‒ zmiany w rozliczaniu VAT

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują przewidziane w pakiecie VAT e-commerce zmiany dotyczące opodatkowania w handlu elektronicznym. Pakiet e-commerce reguluje kwestie związane z podatkiem VAT od sprzedaży wysyłkowej, nakłada też nowe obowiązki na platformy pośredniczące w handlu. Co warto wiedzieć na ten temat? Zachęcamy do lektury!

Pakiet e-commerce

Jednolity próg obrotu dla państw UE

Jeszcze do niedawna, firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową do innych państw członkowskich, zobowiązane były do rejestracji dla celów VAT i opodatkowania sprzedaży w państwie konsumpcji, dopiero po przekroczeniu określonej kwoty obrotu. W zależności od państwa wysokość wspomnianego obrotu wynosiła od 40 000 do 100 000 euro.

Pakiet e-commerce ustala jednolity próg obrotu ze sprzedaży wysyłkowej dla wszystkich państw członkowskich. Ów próg wynosi 10 000 euro ‒ po przekroczeniu wymienionej kwoty, dostawa podlegać będzie opodatkowaniu w krajach konsumpcji. Rozliczenie sprzedaży transgranicznej wyłącznie w kraju siedziby firmy, możliwe będzie tylko w przypadku dochodu ze sprzedaży wysyłkowej wynoszącego mniej niż 10 000 euro.

Przedsiębiorcy zobowiązani do opłacenia podatku VAT w krajach konsumpcji skorzystać mogą z uproszczenia w raportowaniu, czyli z systemu VAT-OSS.

VAT-OSS, czyli One Stop Shop

Pakiet e-commerce przewiduje możliwość skorzystania z procedury uproszczonej, czyli z rozliczenia VAT-u w ramach systemu VAT-OSS. W takim przypadku podatnik przedkłada deklarację VAT, dotyczącą sprzedaży wysyłkowej do kilku państw członkowskich, wyłącznie organom podatkowym państwa, w którym znajduje się siedziba firmy lub, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie rejestracji transakcji w kilku krajach członkowskich.

Deklaracje przekazywane są organom danego państwa raz na kwartał, drogą elektroniczną.

Platformy pośredniczące w sprzedaży wysyłkowej

Zmiany objęły także platformy, portale, interfejsy, które zajmują się pośrednictwem w sprzedaży internetowej pomiędzy dostawcami spoza Unii Europejskiej bądź dostawcami, którzy oferują towary importowane spoza UE a konsumentami z UE.

Na wspomnianych platformach ciąży obowiązek pobrania oraz rozliczenia kwoty podatku VAT w dwóch przypadkach, są to:

 • sprzedaż na odległość towarów importowanych spoza UE w przesyłkach o wartości mniejszej 150 euro,
 • dostawy towarów realizowane na terenie UE przez dostawcę spoza UE, bez względu na wartość przesyłki.

Obowiązkowy podatek VAT

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w całej UE zlikwidowane zostały zwolnienia z podatku VAT od importu przesyłek o wartości do 22 euro, czyli od tak zwanych małych przesyłek.

Zwolnienie z podatku VAT możliwe będzie wyłącznie w przypadku importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nie większej niż 150 euro. Konieczne jednak będzie korzystanie z systemu IOSS oraz spełnienie określonych warunków.

Cele wprowadzenia pakiet e-commerce

Główne cele wprowadzenia pakietu e-commerce to:

 • ułatwienie handlu elektronicznego między państwami Unii Europejskiej
 • uszczelnienie podatku VAT w imporcie tak zwanych małych przesyłek
 • uczciwa konkurencja pomiędzy dostawcami z UE a dostawcami z państw
  trzecich.

Podsumowanie

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje pakiet e-commerce. Wśród zmian, które weszły w życie, wymienić możemy likwidację zwolnień z podatku VAT dla wysyłek poniżej 22 euro, ustalenie jednolitego progu (10 000 euro), po przekroczeniu którego konieczne jest opodatkowanie sprzedaży w państwie konsumpcji, rozszerzenie listy transakcji, w przypadku których możliwe jest rozliczenie podatku VAT w ramach One Stop Shop, tzw. OSS, podatek VAT dla platform pośredniczących w sprzedaży.

Details
biznesplan

Biznesplan – dlaczego warto zlecić go specjaliście?

Biznesplan to dokument, który zawiera analizę opłacalności biznesu, informacje na temat krótko- i długofalowych celów przedsiębiorstwa, opisy usług i produktów. Taki dokument jest bardzo ważny przy podejmowaniu decyzji o otworzeniu bądź zamknięciu działalności, jest też konieczny, gdy przedsiębiorca ubiega się o kredyt, dotację lub dofinansowanie. Czym dokładnie jest biznesplan? Czy napisać go samemu, czy lepiej zdać się na specjalistę?

Biznesplan – co to jest?

Biznesplan przedstawia charakterystykę firmy, musi zawierać takie informacje, jak pełna nazwa, forma prawna, dane teleadresowe firmy, dane właścicieli. Dokument opisuje też cele i strategię rozwoju biznesu, politykę cenową, ceny konkurencji, strategię dystrybucji i sprzedaży. Biznesplan omawia również mocne strony biznesu oraz zagrożenia związane z wejściem na rynek. Wszystko to pozwala na określenie strategii długoterminowej i planów rozwojowych na poszczególnych etapach funkcjonowania firmy.

Biznesplan – jak napisać?

Nie ma uniwersalnego wzoru biznesplanu. Można wzorować się na stworzonych schematach, jednak forma dokumentu zależy od specyfiki branży, a także od wizji przedsiębiorcy. Ważne jest, aby biznesplan był napisany w przekonywujący sposób, przedstawiał pomysł jako perspektywiczny i wiarygodny.

Pomoc specjalisty

Błędy i niedopatrzenia w biznesplanie mogą nas wiele kosztować, właśnie dlatego warto zwrócić się o pomoc do specjalistów. Wsparcie osób mających wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i innych dziedzin może uchronić nas od biznesowej porażki.

Pomoc profesjonalnego biura rachunkowego da nam pewność, że opracowany biznesplan będzie:

 • Odzwierciedlać rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa,
 • Opisywać stosowane technologie produkcji lub wykorzystywane narzędzia pracy,
 • Precyzować dany etap rozwoju przedsiębiorstwa.

Warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy. Specjaliści dysponują niezbędną wiedzą i umiejętnościami, a to daje pewność, że dokument nie będzie zawierał błędów i dostarczy rzetelnych informacji na temat biznesu.

Details
Outsourcing kadrowo-płacowy

Outsourcing kadrowo-płacowy – czy to się opłaca?

Outsourcing kadrowo-płacowy budzi obecnie coraz większe zainteresowanie. Dlaczego stał się tak popularny? Co przemawia za skorzystaniem ze wspomnianych usług? Sprawdź, na czym polega przywołane rozwiązanie i poznaj jego największe zalety.

Outsourcing kadr i płac – czym właściwie jest?

Outsourcing kadrowo-płacowy to scedowanie obowiązków związanych z zatrudnianiem i szeroko pojętą obsługą pracowników na zewnętrzną firmę. Jakie czynności obejmują opisywane usługi? Ich zakres bywa bardzo różny. Wszystko zależy od potrzeb oraz oczekiwań danego zleceniodawcy. Wyodrębniamy dwie główne formy outsourcingu: selektywną oraz pełną. Pierwsza dotyczy wykonywania wyłącznie jasno określonych zadań zapisanych w umowie, druga natomiast – ma charakter kompleksowy. Polega na realizowaniu szeregu rozmaitych działań, takich jak na przykład:

 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników;
 • sporządzanie niezbędnej dokumentacji (zaświadczeń o zarobkach, deklaracji PIT, druków ZUS itp.),
 • prowadzenie akt osobowych członków personelu;
 • pomoc w kontaktach z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Outsourcing kadr i płac – jakie przynosi korzyści?

Outsourcing kadr i płac ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Nie trzeba inwestować w specjalistyczne oprogramowanie ani tworzyć w firmie odrębnego działu, szkolić pracowników lub zatrudniać nowy personel, który zajmie się obsługą wymienionych wyżej obszarów. W rezultacie przedsiębiorca może skupić swoją uwagę na innych sektorach działalności, między innymi pozyskiwaniu kolejnych klientów czy partnerów biznesowych.

Co jeszcze można zyskać dzięki współpracy outsourcingowej? Dostęp do najnowocześniejszych narzędzi informatycznych z branży kadrowo-płacowej, a także wsparcie wykwalifikowanych specjalistów dysponujących dużym doświadczeniem. Koniec z ciągłym śledzeniem zmian zachodzących w prawie pracy czy podatkach i samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące pytania.

Outsourcing kadr i płac – opłacalne rozwiązanie czy duże ryzyko?

A zatem, czy warto decydować się na outsourcing kadrowo-płacowy? Z pewnością to bardzo wygodne, a jednocześnie bezpieczne rozwiązanie, które wielu przedsiębiorcom przynosi mnóstwo rozmaitych korzyści. Należy jednak pamiętać o jednej niezwykle ważnej kwestii – w tym przypadku duże znaczenie ma wybór odpowiedniej firmy zewnętrznej o ugruntowanej pozycji na rynku.

Details
prokurent czy rekurent

Pełnomocnik czy prokurent?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga sporo wysiłku i pochłania mnóstwo czasu. Na szczęście przedsiębiorca nie jest zdany wyłącznie na siebie. Może skorzystać ze wsparcia w prowadzeniu codziennych spraw firmy i zaoszczędzić sporo czasu. A wszystko za sprawą prokurenta lub pełnomocnika. Czym różnią się przywołane stanowiska? Kto może je objąć? Co należy do obowiązków wspomnianych pomocników? Niniejszy artykuł rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości. Miłej lektury

(więcej…)

Details

Mikrorachunek – jakie podatki wpłacać?

Jednym z podstawowych obowiązków każdego podatnika jest rozliczanie się z fiskusem. 1 stycznia 2020 weszły w życie przepisy, które upraszczają zasady uiszczania wpłat do urzędu skarbowego. Można wpłacać należności na jeden rachunek bankowy, przypisywany każdemu podatnikowi z osobna. Wspomniane rozwiązanie minimalizuje ryzyko pomyłek związanych z wpływaniem zobowiązań na błędny rachunek bankowy. Czym dokładnie jest mikrorachunek bankowy? Jak go wygenerować i kto może to zrobić? Jakich podatków dotyczy? Odpowiedzi na przywołane pytania znajdziesz w niniejszym artykule. Miłej lektury.

(więcej…)

Details
Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prawna

Prosta spółka akcyjna jest nową formą prawną, funkcjonującą w polskim systemie prawnym od początku lipca 2021 r. Dzięki prostej spółce akcyjnej sporą część z mechanizmów jej dotyczących znacznie uproszczono. Przepisy wprowadzające formułę tego rodzaju spółki mają na celu uprościć przedsiębiorcom pozyskiwanie kapitału na start, jak również likwidację spółki w razie niepowodzenia. Przekonaj się, czym jest prosta spółka akcyjna.

Zasady prowadzenia prostej spółki akcyjnej

Proste spółki akcyjne są szczególnie dedykowane dla tzw. startupów, czyli potocznie świeżo zakładanych firm, które najczęściej podejmują współpracę z osobami zajmującymi się nowymi technologiami. W przepisach jednak nie figuruje definicja tego rodzaju działalności. Ze zmiany przepisów mogą skorzystać nie tylko osoby zakładające swój biznes, ale również osoby, które do tej pory miały zarejestrowany inny rodzaj spółki. Spółkę można zarejestrować u notariusza lub w sposób zdalny. Jeśli decydujemy się na zdalną drogę, należy złożyć wniosek i uiścić stosowną opłatę w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.

Co oferuje prosta spółka akcyjna?

Do założenia spółki nie jest obecnie potrzebne posiadanie odpowiedniej ilości środków finansowych. Obniżony został do minimum wymagany kapitał zakładowy – teraz wynosi on 1 zł. W ramach prostej spółki akcyjnej funkcjonuje również coś takiego, jak rada dyrektorów. Dzięki niej zarządzanie staje się o wiele prostsze. W radzie dyrektorów mogą funkcjonować dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy. Dyrektorzy wykonawczy podejmują decyzje istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, natomiast dyrektorzy niewykonawczy zarządzają personelem i pełnią funkcje kontrolne. Dla porównania, w tradycyjnych spółkach akcyjnych do tych samych funkcji muszą zostać powołane dwa organy – rada nadzorcza i zarząd. Likwidacja prostej spółki akcyjnej, jest o tyle łatwiejsza, że nie wymaga trzyetapowego postępowania.

Zalety prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna łączy cechy spółek akcyjnych, osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wśród zalet prostej spółki akcyjnej można wymienić:

● radę dyrektorów, która ułatwia zarządzanie,
● brak potrzeby posiadania środków na start,
● możliwość obejmowania akcji spółki za świadczenie usług lub pracy na jej rzecz,
● obrót akcjami bezgotówkowymi nie wymaga wizyt u notariusza.

Zakładanie działalności gospodarczej

Jeśli zastanawiasz się, czy prosta spółka akcyjna będzie rozwiązaniem odpowiednim akurat dla Ciebie, zacznij od wizyty konsultacyjnej u specjalisty. Nasz zespół udzieli niezbędnego wsparcia, poprowadzi Twoje sprawy księgowe, podatkowe, kadrowe oraz biznesowe.

Details
Biuro Rachunkowe Value Business Agata Socha

Wyróżnienie w rankingu TOP10 biur rachunkowych

Z przyjemnością informujemy, że dzięki wieloletniej współpracy naszego zespołu, doczekałyśmy się wyróżnienia w rankingu 10 najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu, konstruowanym przez portal Wirtualna Polska. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do zapoznania się z katalogiem usług naszego biura!

Value Business – najlepsze biuro rachunkowe w Poznaniu

Jeśli zakładasz własną działalność gospodarczą, potrzebujesz pomocy dotyczącej wyboru jej rodzaju, czy rejestracji – świetnie trafiłeś! Pomożemy Ci nie tylko w podjęciu decyzji związanej z rodzajem działalności, ale również w:

· prowadzeniu księgowości – zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym,
· prowadzeniu działu kadr i płac,
· tworzeniu biznesplanu i prognoz finansowych,
· przygotowaniu dokumentów dla banku, czy inwestora,
· wystawianiu faktur za pomocą specjalnego programu,
· robieniu sprawozdań dla GUS,
· prowadzeniu stosownej dokumentacji, sprawozdań i ksiąg.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze usługi były świadczone na jak najwyższym poziomie. Stale się doskonalimy, biorąc udział w szkoleniach i kursach dodatkowych.

Dlaczego my?

Jesteśmy zespołem wysoko wykwalifikowanych księgowych, które pomogą Ci rozwiązać wiele problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W pracy z naszymi klientami wybieramy nowoczesne techniki prowadzenia księgowości. Oferujemy oprogramowania ułatwiające organizację pracy. Posługujemy się dodatkowymi systemami zabezpieczającymi Państwa dane, zatem zapewniamy maksimum dyskrecji i bezpieczeństwa. Współpracujemy również z kancelarią prawną i prowadzimy szkolenia z zakresu kwestii podatkowo-księgowych, a to wszystko po to, by spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Details
czynny żal

Czynny żal – czyli ratunek w przypadku niewłaściwego wywiązania się z obowiązków podatkowych

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy należy przede wszystkim opłacanie podatków we właściwym terminie oraz składanie deklaracji w urzędzie skarbowym. Niektórym zdarza się zapomnieć o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku na czas. Wszelkiego rodzaju pomyłki lub opóźnienia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Za niedopełnienie obowiązków podatkowych grożą konkretne kary, które są uzależnione od wielkości przewinienia. Może to być mandat skarbowy, grzywna a nawet wyrok sądowy i pozbawienie wolności. Na szczęście w takich sytuacjach możemy wyrazić tak zwany czynny żal. W ten sposób Urząd Skarbowy może odstąpić od wymierzenia nam kary. Z tekstu poniżej dowiesz się dokładnie o tym czym jest czynny żal oraz kiedy i w jaki sposób z niego skorzystać.

 

Na czym polega czynny żal oraz w jakich sytuacjach może nas uratować?

Czynny żal jest to zawiadomienie urzędu skarbowego o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia. Bardzo istotne jest to, że należy taki fakt zgłosić jeszcze zanim urząd go zweryfikuje. Organ podatkowy może odstąpić od ukarania podatnika, tylko jeśli to on dobrowolnie powiadomi go o tym jakich obowiązków nie dopełnił a także jeśli uiści w całości nieuregulowane zobowiązanie. Z czynnego żalu możemy m.in. skorzystać w przypadku gdy:

 • nie złożymy na czas zeznania podatkowego,
 • bezprawnie zastosujemy zwolnienie VAT lub obniżone stawki VAT,
 • nie zapłacimy podatku dochodowego lub podatku VAT,
 • zataimy przed organem podatkowym faktyczne rozmiary naszej działalności,
 • wyłudzimy pozwolenie celne lub zwrot należności celnej,
 • nierzetelnie prowadzimy swoje księgi rachunkowe.

 

Jak złożyć czynny żal, czyli zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego?

Takie zawiadomienie możemy złożyć w formie pisemnej w urzędzie skarbowym, z wykorzystaniem poczty lub elektronicznie. Jeśli chodzi o ostatni sposób, powinniśmy w tym celu użyć skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portal podatkowy. Nie istnieje urzędowy wzór tego pisma, jednak podatnik ma obowiązek zawrzeć w nim kilka informacji:

 • określić osobę, która wnosi zawiadomienie,
 • istotne okoliczności,
 • charakter popełnionego czynu,
 • inne osoby, które miały związek z popełnionym czynem,
 • czy przewinienie zostało naprawione (potwierdzenie zapłaty) lub w jakim terminie się do tego zobowiązujemy.

Czynny żal adresujemy do Naczelnika wybranego urzędu skarbowego.

 

Kiedy skorzystanie z czynnego żalu nie jest możliwe?

Czynny żal nie zadziała w przypadku gdy zostaliśmy już wezwani w związku z popełnieniem czynu zabronionego a organy zdążyły już to udokumentować lub jesteśmy w trakcie postępowania kontrolnego. Dodatkowo w sytuacji, gdy jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie grupy w celu popełnienia przestępstwa skarbowego a także jeśli nakłanialiśmy do tego czynu inną osobę.

Warto wiedzieć, że nie musimy składać czynnego żalu, jeśli dokonaliśmy korekty nieprawidłowo złożonej deklaracji. Ważne jest, aby zrobić to w określonym przepisami terminie.

Details
podatki

Nie zapłaciłem podatku w terminie, co teraz?

Terminowe regulowanie należności podatkowych jest obowiązkiem podatnika niezależnie od tego, czy jest on zwykłym konsumentem, czy też prowadzi działalność gospodarczą. Jakie są konsekwencje niezapłacenia podatku w terminie? Nieuregulowana w ustawowym terminie należność podatkowa jest określana jako zaległość podatkowa. Aby uniknąć sankcji ustawowych, podatnik może zwrócić się do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie płatności na raty.

 

Sankcje z tytułu niezapłacenia podatku

Kwestie związane z konsekwencjami za niezapłacenie w terminie należnego podatku zostały określone w Kodeksie karno-skarbowym (art. 57 § 1). Zgodnie z ustawą, uporczywy brak zapłaty podatku dochodowego jest postrzegany jako wykroczenie skarbowe i z tego tytułu podlega karze grzywny. Jaka jest wysokość kary z tytułu uporczywej zwłoki w zapłacie podatku dochodowego od osób fizycznych? Maksymalna wysokość grzywny jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia w danym roku i może wynosić od jednej dziesiątej (minimalny wymiar grzywny) aż do dwudziestokrotności najniższego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Ponieważ w 2021 roku wynagrodzenie osiągane z tytułu umowy o pracę nie może być niższe niż 2 800 złotych, oznacza to, że grzywna może wynosić od 280 złotych do 56 000 złotych. Z kolei, gdy nie ma wątpliwości co do popełnionego czynu , kara w formie mandatu nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, tj. 5 600 zł.

Wymiar kary grzywny jest ustalony z uwzględnieniem takich czynników charakteryzujących podatnika, jak jego:

 • sytuacja majątkowa, dochody,
 • stosunki rodzinne,
 • możliwości zarobkowe.

Sprawa podatnika, który nie zgodzi się na przyjęcie mandatu, będzie rozstrzygana przez sąd.

 

Odsetki od podatku niezapłaconego w terminie

Oprócz możliwych sankcji przewidzianych w prawie karno-skarbowym, należy liczyć się również z koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowych (podstawowa stawka wynosi 8% w skali roku). Podatnik powinien pospieszyć się z zapłatą zaległego podatku – odsetki są naliczane wraz z każdym kolejnym dniem!

Jeśli chodzi o sposób naliczania odsetek od zaległości podatkowych – są one zaokrąglane do pełnych złotówek (np. kwota 100,60 zł jest zaokrąglana do 101 zł, zaś 85,21 zł zaokrągla się w dół, tj. do 85 zł). Podatnik nie musi regulować odsetek, jeśli obliczona wartość nie jest wyższa niż 3-krotność kwoty poobieranej przez operatora – obecnie granica ta jest ustalona na poziomie 8,70 zł.

Odsetki są naliczane według wzoru:

(liczba dni zwłoki x stopa oprocentowania x kwota zaległości) / 365

Z kolei podana wcześniej stawka 8% może zostać obniżona o połowę, tj. do 4%. Takie rozwiązanie może być zastosowane, gdy zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • zaległość podatkowa musi wynikać z korekty deklaracji przedłożonej w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym upływał termin złożenia deklaracji
 • w ciągu 7 dni od złożenia korekty zaległość podatkowa zostanie uregulowana
 • korekta rozliczenia jest inicjatywą podatnika bez udziału, wskazań czy decyzji urzędników.
Details

Zalety księgowości online

Nie da się ukryć, że księgowość jest jednym z najważniejszych elementów prowadzenia własnego biznesu, aby móc w pełni rozliczyć się z ZUSem, a także z Urzędem Skarbowym. Wielu przedsiębiorców potrzebuje pomocy księgowych, nic dziwnego, nie jest to łatwe zajęcie, przede wszystkim, dlatego że trzeba znać wszystkie często zmieniające się przepisy prawne. Coraz więcej osób w obecnych czasach decyduje się na to, aby zatrudnić księgowego online. Jakie są zatem zalety księgowości online? Czy warto się na to decydować?

Dostęp 24h

Pierwszą zaletą jest z pewnością fakt, że decydując się na współpracę z księgowymi online, otrzymujesz dostęp do wszystkich faktur 24h. Oznacza to, że możesz zalogować się do specjalnego portalu klienta gdzie masz dostęp do wszystkich swoich faktur, dokumenty przygotowane dla Ciebie przez księgowego oraz informacje o wynikach firmy i zobowiązaniach fiskalnych. Dzięki temu możesz załatwić wszystkie te sprawy, nie wychodząc z domu. Wystarczy jedynie mieć dostęp do internetu, a także drukarkę.

Załatwianie spraw online

Co istotne, wszystkie sprawy załatwisz zdalnie, nie musisz wychodzić codziennie rano do biura rachunkowego, by spotkać się ze swoimi księgowymi. Aby omówić wszystkie szczegóły prowadzenia przedsiębiorstwa, wystarczy, że spotkasz się z nimi online przy pomocy wideokonferencji lub omówisz sprawy mailowo, czy też telefonicznie. W większości przypadków przedsiębiorcy nie chcą angażować się w taki sposób w sprawy księgowości swojej firmy, by szczegółowo wyjaśniać wszystkie zagadnienia administracyjne lub prawne. Kwestie rozliczenia, a także wyjaśnienie wszystkich spraw pozostawiają swoim księgowym. Ci kontaktują się ze swoimi klientami głównie wtedy, gdy chcą przekazać im bardzo ważne informacje, a także przesłać wszystkie dokumenty.

Program do wystawiania faktur

Kolejną zaletą zdecydowania się na powierzenie swojej księgowości biuru rachunkowemu online jest fakt, że otrzymujesz dostęp do programu do wystawiania faktur. Dlatego przy pomocy kilku kliknięć możesz wystawić faktury wszystkim swoim klientom, w razie nieścisłości od razu kontaktujesz się ze swoim księgowym, który ma wgląd do dokumentów. Biuro bardzo często organizuje także spotkania online, a w razie potrzeby wysyła dokumenty przez swojego kuriera, dzięki temu już tego samego dnia możesz otrzymać wszystkie niezbędne umowy, rozliczenie itp., potrzebne Ci do instytucji i urzędów.

Szybko i skutecznie

Zdalne biuro księgowe online ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim pozwala Ci na załatwienie sprawy dużo szybciej niż w momencie, gdy zdecydowałbyś się na korzystanie z tradycyjnego rozwiązania. Obecny postęp technologiczny sprawił, że przy pomocy kilku kliknięć możesz porozmawiać z kimś na żywo, a także wymienić się potrzebnymi dokumentami. Warto z tego zatem korzystać!

Księgowość online ma bardzo dużo zalet i jest coraz częściej wybieraną opcją przez wielu klientów chcących skorzystać z usług biura księgowego.

Details
^