Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna – nowa forma prawna

Prosta spółka akcyjna jest nową formą prawną, funkcjonującą w polskim systemie prawnym od początku lipca 2021 r. Dzięki prostej spółce akcyjnej sporą część z mechanizmów jej dotyczących znacznie uproszczono. Przepisy wprowadzające formułę tego rodzaju spółki mają na celu uprościć przedsiębiorcom pozyskiwanie kapitału na start, jak również likwidację spółki w razie niepowodzenia. Przekonaj się, czym jest prosta spółka akcyjna.

Zasady prowadzenia prostej spółki akcyjnej

Proste spółki akcyjne są szczególnie dedykowane dla tzw. startupów, czyli potocznie świeżo zakładanych firm, które najczęściej podejmują współpracę z osobami zajmującymi się nowymi technologiami. W przepisach jednak nie figuruje definicja tego rodzaju działalności. Ze zmiany przepisów mogą skorzystać nie tylko osoby zakładające swój biznes, ale również osoby, które do tej pory miały zarejestrowany inny rodzaj spółki. Spółkę można zarejestrować u notariusza lub w sposób zdalny. Jeśli decydujemy się na zdalną drogę, należy złożyć wniosek i uiścić stosowną opłatę w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.

Co oferuje prosta spółka akcyjna?

Do założenia spółki nie jest obecnie potrzebne posiadanie odpowiedniej ilości środków finansowych. Obniżony został do minimum wymagany kapitał zakładowy – teraz wynosi on 1 zł. W ramach prostej spółki akcyjnej funkcjonuje również coś takiego, jak rada dyrektorów. Dzięki niej zarządzanie staje się o wiele prostsze. W radzie dyrektorów mogą funkcjonować dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy. Dyrektorzy wykonawczy podejmują decyzje istotne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, natomiast dyrektorzy niewykonawczy zarządzają personelem i pełnią funkcje kontrolne. Dla porównania, w tradycyjnych spółkach akcyjnych do tych samych funkcji muszą zostać powołane dwa organy – rada nadzorcza i zarząd. Likwidacja prostej spółki akcyjnej, jest o tyle łatwiejsza, że nie wymaga trzyetapowego postępowania.

Zalety prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna łączy cechy spółek akcyjnych, osobowych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wśród zalet prostej spółki akcyjnej można wymienić:

● radę dyrektorów, która ułatwia zarządzanie,
● brak potrzeby posiadania środków na start,
● możliwość obejmowania akcji spółki za świadczenie usług lub pracy na jej rzecz,
● obrót akcjami bezgotówkowymi nie wymaga wizyt u notariusza.

Zakładanie działalności gospodarczej

Jeśli zastanawiasz się, czy prosta spółka akcyjna będzie rozwiązaniem odpowiednim akurat dla Ciebie, zacznij od wizyty konsultacyjnej u specjalisty. Nasz zespół udzieli niezbędnego wsparcia, poprowadzi Twoje sprawy księgowe, podatkowe, kadrowe oraz biznesowe.

Details
Biuro Rachunkowe Value Business Agata Socha

Wyróżnienie w rankingu TOP10 biur rachunkowych

Z przyjemnością informujemy, że dzięki wieloletniej współpracy naszego zespołu, doczekałyśmy się wyróżnienia w rankingu 10 najlepszych biur rachunkowych w Poznaniu, konstruowanym przez portal Wirtualna Polska. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do zapoznania się z katalogiem usług naszego biura!

Value Business – najlepsze biuro rachunkowe w Poznaniu

Jeśli zakładasz własną działalność gospodarczą, potrzebujesz pomocy dotyczącej wyboru jej rodzaju, czy rejestracji – świetnie trafiłeś! Pomożemy Ci nie tylko w podjęciu decyzji związanej z rodzajem działalności, ale również w:

· prowadzeniu księgowości – zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym,
· prowadzeniu działu kadr i płac,
· tworzeniu biznesplanu i prognoz finansowych,
· przygotowaniu dokumentów dla banku, czy inwestora,
· wystawianiu faktur za pomocą specjalnego programu,
· robieniu sprawozdań dla GUS,
· prowadzeniu stosownej dokumentacji, sprawozdań i ksiąg.

Dokładamy wszelkich starań, by nasze usługi były świadczone na jak najwyższym poziomie. Stale się doskonalimy, biorąc udział w szkoleniach i kursach dodatkowych.

Dlaczego my?

Jesteśmy zespołem wysoko wykwalifikowanych księgowych, które pomogą Ci rozwiązać wiele problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W pracy z naszymi klientami wybieramy nowoczesne techniki prowadzenia księgowości. Oferujemy oprogramowania ułatwiające organizację pracy. Posługujemy się dodatkowymi systemami zabezpieczającymi Państwa dane, zatem zapewniamy maksimum dyskrecji i bezpieczeństwa. Współpracujemy również z kancelarią prawną i prowadzimy szkolenia z zakresu kwestii podatkowo-księgowych, a to wszystko po to, by spełnić wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Details
czynny żal

Czynny żal – czyli ratunek w przypadku niewłaściwego wywiązania się z obowiązków podatkowych

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy należy przede wszystkim opłacanie podatków we właściwym terminie oraz składanie deklaracji w urzędzie skarbowym. Niektórym zdarza się zapomnieć o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku na czas. Wszelkiego rodzaju pomyłki lub opóźnienia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Za niedopełnienie obowiązków podatkowych grożą konkretne kary, które są uzależnione od wielkości przewinienia. Może to być mandat skarbowy, grzywna a nawet wyrok sądowy i pozbawienie wolności. Na szczęście w takich sytuacjach możemy wyrazić tak zwany czynny żal. W ten sposób Urząd Skarbowy może odstąpić od wymierzenia nam kary. Z tekstu poniżej dowiesz się dokładnie o tym czym jest czynny żal oraz kiedy i w jaki sposób z niego skorzystać.

 

Na czym polega czynny żal oraz w jakich sytuacjach może nas uratować?

Czynny żal jest to zawiadomienie urzędu skarbowego o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia. Bardzo istotne jest to, że należy taki fakt zgłosić jeszcze zanim urząd go zweryfikuje. Organ podatkowy może odstąpić od ukarania podatnika, tylko jeśli to on dobrowolnie powiadomi go o tym jakich obowiązków nie dopełnił a także jeśli uiści w całości nieuregulowane zobowiązanie. Z czynnego żalu możemy m.in. skorzystać w przypadku gdy:

 • nie złożymy na czas zeznania podatkowego,
 • bezprawnie zastosujemy zwolnienie VAT lub obniżone stawki VAT,
 • nie zapłacimy podatku dochodowego lub podatku VAT,
 • zataimy przed organem podatkowym faktyczne rozmiary naszej działalności,
 • wyłudzimy pozwolenie celne lub zwrot należności celnej,
 • nierzetelnie prowadzimy swoje księgi rachunkowe.

 

Jak złożyć czynny żal, czyli zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego?

Takie zawiadomienie możemy złożyć w formie pisemnej w urzędzie skarbowym, z wykorzystaniem poczty lub elektronicznie. Jeśli chodzi o ostatni sposób, powinniśmy w tym celu użyć skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portal podatkowy. Nie istnieje urzędowy wzór tego pisma, jednak podatnik ma obowiązek zawrzeć w nim kilka informacji:

 • określić osobę, która wnosi zawiadomienie,
 • istotne okoliczności,
 • charakter popełnionego czynu,
 • inne osoby, które miały związek z popełnionym czynem,
 • czy przewinienie zostało naprawione (potwierdzenie zapłaty) lub w jakim terminie się do tego zobowiązujemy.

Czynny żal adresujemy do Naczelnika wybranego urzędu skarbowego.

 

Kiedy skorzystanie z czynnego żalu nie jest możliwe?

Czynny żal nie zadziała w przypadku gdy zostaliśmy już wezwani w związku z popełnieniem czynu zabronionego a organy zdążyły już to udokumentować lub jesteśmy w trakcie postępowania kontrolnego. Dodatkowo w sytuacji, gdy jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie grupy w celu popełnienia przestępstwa skarbowego a także jeśli nakłanialiśmy do tego czynu inną osobę.

Warto wiedzieć, że nie musimy składać czynnego żalu, jeśli dokonaliśmy korekty nieprawidłowo złożonej deklaracji. Ważne jest, aby zrobić to w określonym przepisami terminie.

Details
podatki

Nie zapłaciłem podatku w terminie, co teraz?

Terminowe regulowanie należności podatkowych jest obowiązkiem podatnika niezależnie od tego, czy jest on zwykłym konsumentem, czy też prowadzi działalność gospodarczą. Jakie są konsekwencje niezapłacenia podatku w terminie? Nieuregulowana w ustawowym terminie należność podatkowa jest określana jako zaległość podatkowa. Aby uniknąć sankcji ustawowych, podatnik może zwrócić się do Urzędu Skarbowego o odroczenie terminu zapłaty podatku lub rozłożenie płatności na raty.

 

Sankcje z tytułu niezapłacenia podatku

Kwestie związane z konsekwencjami za niezapłacenie w terminie należnego podatku zostały określone w Kodeksie karno-skarbowym (art. 57 § 1). Zgodnie z ustawą, uporczywy brak zapłaty podatku dochodowego jest postrzegany jako wykroczenie skarbowe i z tego tytułu podlega karze grzywny. Jaka jest wysokość kary z tytułu uporczywej zwłoki w zapłacie podatku dochodowego od osób fizycznych? Maksymalna wysokość grzywny jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia w danym roku i może wynosić od jednej dziesiątej (minimalny wymiar grzywny) aż do dwudziestokrotności najniższego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

Ponieważ w 2021 roku wynagrodzenie osiągane z tytułu umowy o pracę nie może być niższe niż 2 800 złotych, oznacza to, że grzywna może wynosić od 280 złotych do 56 000 złotych. Z kolei, gdy nie ma wątpliwości co do popełnionego czynu , kara w formie mandatu nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, tj. 5 600 zł.

Wymiar kary grzywny jest ustalony z uwzględnieniem takich czynników charakteryzujących podatnika, jak jego:

 • sytuacja majątkowa, dochody,
 • stosunki rodzinne,
 • możliwości zarobkowe.

Sprawa podatnika, który nie zgodzi się na przyjęcie mandatu, będzie rozstrzygana przez sąd.

 

Odsetki od podatku niezapłaconego w terminie

Oprócz możliwych sankcji przewidzianych w prawie karno-skarbowym, należy liczyć się również z koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowych (podstawowa stawka wynosi 8% w skali roku). Podatnik powinien pospieszyć się z zapłatą zaległego podatku – odsetki są naliczane wraz z każdym kolejnym dniem!

Jeśli chodzi o sposób naliczania odsetek od zaległości podatkowych – są one zaokrąglane do pełnych złotówek (np. kwota 100,60 zł jest zaokrąglana do 101 zł, zaś 85,21 zł zaokrągla się w dół, tj. do 85 zł). Podatnik nie musi regulować odsetek, jeśli obliczona wartość nie jest wyższa niż 3-krotność kwoty poobieranej przez operatora – obecnie granica ta jest ustalona na poziomie 8,70 zł.

Odsetki są naliczane według wzoru:

(liczba dni zwłoki x stopa oprocentowania x kwota zaległości) / 365

Z kolei podana wcześniej stawka 8% może zostać obniżona o połowę, tj. do 4%. Takie rozwiązanie może być zastosowane, gdy zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • zaległość podatkowa musi wynikać z korekty deklaracji przedłożonej w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym upływał termin złożenia deklaracji
 • w ciągu 7 dni od złożenia korekty zaległość podatkowa zostanie uregulowana
 • korekta rozliczenia jest inicjatywą podatnika bez udziału, wskazań czy decyzji urzędników.
Details

Zalety księgowości online

Nie da się ukryć, że księgowość jest jednym z najważniejszych elementów prowadzenia własnego biznesu, aby móc w pełni rozliczyć się z ZUSem, a także z Urzędem Skarbowym. Wielu przedsiębiorców potrzebuje pomocy księgowych, nic dziwnego, nie jest to łatwe zajęcie, przede wszystkim, dlatego że trzeba znać wszystkie często zmieniające się przepisy prawne. Coraz więcej osób w obecnych czasach decyduje się na to, aby zatrudnić księgowego online. Jakie są zatem zalety księgowości online? Czy warto się na to decydować?

Dostęp 24h

Pierwszą zaletą jest z pewnością fakt, że decydując się na współpracę z księgowymi online, otrzymujesz dostęp do wszystkich faktur 24h. Oznacza to, że możesz zalogować się do specjalnego portalu klienta gdzie masz dostęp do wszystkich swoich faktur, dokumenty przygotowane dla Ciebie przez księgowego oraz informacje o wynikach firmy i zobowiązaniach fiskalnych. Dzięki temu możesz załatwić wszystkie te sprawy, nie wychodząc z domu. Wystarczy jedynie mieć dostęp do internetu, a także drukarkę.

Załatwianie spraw online

Co istotne, wszystkie sprawy załatwisz zdalnie, nie musisz wychodzić codziennie rano do biura rachunkowego, by spotkać się ze swoimi księgowymi. Aby omówić wszystkie szczegóły prowadzenia przedsiębiorstwa, wystarczy, że spotkasz się z nimi online przy pomocy wideokonferencji lub omówisz sprawy mailowo, czy też telefonicznie. W większości przypadków przedsiębiorcy nie chcą angażować się w taki sposób w sprawy księgowości swojej firmy, by szczegółowo wyjaśniać wszystkie zagadnienia administracyjne lub prawne. Kwestie rozliczenia, a także wyjaśnienie wszystkich spraw pozostawiają swoim księgowym. Ci kontaktują się ze swoimi klientami głównie wtedy, gdy chcą przekazać im bardzo ważne informacje, a także przesłać wszystkie dokumenty.

Program do wystawiania faktur

Kolejną zaletą zdecydowania się na powierzenie swojej księgowości biuru rachunkowemu online jest fakt, że otrzymujesz dostęp do programu do wystawiania faktur. Dlatego przy pomocy kilku kliknięć możesz wystawić faktury wszystkim swoim klientom, w razie nieścisłości od razu kontaktujesz się ze swoim księgowym, który ma wgląd do dokumentów. Biuro bardzo często organizuje także spotkania online, a w razie potrzeby wysyła dokumenty przez swojego kuriera, dzięki temu już tego samego dnia możesz otrzymać wszystkie niezbędne umowy, rozliczenie itp., potrzebne Ci do instytucji i urzędów.

Szybko i skutecznie

Zdalne biuro księgowe online ma bardzo wiele zalet. Przede wszystkim pozwala Ci na załatwienie sprawy dużo szybciej niż w momencie, gdy zdecydowałbyś się na korzystanie z tradycyjnego rozwiązania. Obecny postęp technologiczny sprawił, że przy pomocy kilku kliknięć możesz porozmawiać z kimś na żywo, a także wymienić się potrzebnymi dokumentami. Warto z tego zatem korzystać!

Księgowość online ma bardzo dużo zalet i jest coraz częściej wybieraną opcją przez wielu klientów chcących skorzystać z usług biura księgowego.

Details

Do kiedy złożyć rozliczenie PIT za 2020 rok?

Każdy obywatel, który osiągnął w roku 2020 jakiekolwiek dochody, musi rozliczyć się z fiskusem.
Warto dokładnie znać wszystkie terminy, aby uniknąć niepotrzebnych odsetek za nieterminowe
rozliczenie się albo odpowiedzialności karno-skarbowej.
Podatnicy muszą złożyć deklarację w wyznaczonym przez Urząd Skarbowy terminie. Jednak to,
do kiedy mają czas, zależy od podmiotu składającego rozliczenie, a także rodzaju składanej
deklaracji podatkowej.

Jaki PIT w 2021 roku musimy wypełnić?

Zeznanie podatkowe za rok 2020 możemy składać już od 15 lutego aż do 30 kwietnia 2021 roku.
Podatnik ma do wyboru kilka różnych formularzy i to który trzeba wypełnić, uzależnione jest
głównie od wybranej formy opodatkowania oraz od uzyskiwanego przychodu.
Najpóźniej do 1 marca, sporządzić i przekazać do Urzędu Skarbowego swoje rozliczenia muszą
osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą na zasadzie ryczałtu
ewidencjonowanego. Takie osoby wypełniają PIT 28. Deklaracja podatkowa może być złożona
już 15 lutego, a najpóźniej 1 marca.

Wypełniając PIT 28 trzeba także rozliczyć przychody z najmu prywatnego, które rozliczane są już
poza działalnością gospodarczą. Podatnicy, którzy w 2020 roku uzyskali przychody z prywatnego
najmu, mają ten sam termin wypełnienia deklaracji podatkowej, co podatnicy opodatkowujący
swoje przychody w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

Do kiedy wypełnić PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 rok?

Podatnicy, którzy wypełniają PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 rok mają
najdłuższy czas na złożenie deklaracji podatkowej, ponieważ termin ten jest taki sam jak w
poprzednich latach, czyli najpóźniej 30 kwietnia 2021.

Rodzaje formularzy rozliczeniowych:

● PIT-36 – wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające się w skali
podatkowej,
● PIT-36L – wypełniają przedsiębiorcy rozliczający się według podatku liniowego,
● PIT-37 – jest dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz umów
cywilnoprawnych,
● PIT-38 – jest dla podatników, którzy osiągnęli przychód z udziałów w spółkach, zbycia
papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych,
● PIT-39 – taki formularz składają osoby, które uzyskały dochody z tytułu zbycia
nieruchomości.

Wszystkie formularze PIT można osobiście złożyć w odpowiednim oddziale Urzędu Skarbowego,
wysłać pocztą albo rozliczyć się przez Internet. Osoby pozbawione wolności składają pismo w
administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego, a osoby przebywający za granicą w
urzędzie konsularnym.

Kiedy otrzymamy zwrot podatku za rok 2020?

Urząd Skarbowy podobnie jak w poprzednim roku ma 45 dni na zwrot nadpłaty podatku, ale
dotyczy to tylko formularzy wysłanych przez internet. Natomiast w przypadku osób, które w
wersji papierowej wysyłają pocztą lub dostarczają osobiście do Urzędu Skarbowego odpowiedni
PIT, będą musiały poczekać do trzech miesięcy na zwrot pieniędzy.
Reguła jest bardzo prosta, ponieważ im szybciej złożymy deklarację podatkową, tym szybciej
otrzymamy zwrot.

 

Details
Usługi księgowe Poznań

Usługi księgowe Poznań

Nasze zlokalizowane w Poznaniu biuro księgowe ‒ Value Business, zapewnia kompleksowe wsparcie z zakresu księgowości i obsługi kadrowo-płacowej.

Specjalizujemy się zarówno w działaniach z zakresu pełnej, jak i uproszczonej księgowości, od lat zajmujemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, ryczałtu ewidencjonowanego, ksiąg przychodów i rozchodów. Zakres naszych usług obejmuje także przygotowywanie różnego rodzaju dokumentów, deklaracji podatkowych, a także sporządzanie list płac.

Służymy pomocą podczas rejestracji działalności gospodarczej, zajmujemy się także wyprowadzaniem zaległości. Po uzyskaniu odpowiednich pełnomocnictw reprezentujemy interesy naszych klientów i prowadzimy korespondencję. Warto mieć na uwadze fakt, że skrupulatnie prowadzona księgowość to droga do ograniczenia kosztów, a co za tym idzie, poprawy kondycji firmy bądź przedsiębiorstwa i zwiększenia konkurencyjności. Ponadto, nawet z pozoru niewielki błąd może narazić nas na przykre konsekwencje i kosztować sporo nerwów. Dobrze więc zdać się na pomoc specjalistów. 

Obsługa kadr i płac

Zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Nasz zespół zajmuje się ewidencją urlopów i zasiłków, przygotowywaniem umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, rozliczaniem delegacji i urlopów, rozliczeniami z ZUS-em, przygotowywaniem list płac czy prowadzeniem akt personalnych.

Szkolenia z kadr i płac, podatków dochodowych, VAT

Zakres naszych usług obejmuje szkolenia z zakresu kadr i płac. Nasz zespół chętnie podzieli się specjalistyczną wiedzą z zakresu wspomnianej dziedziny, między innymi podstaw prawa pracy, sposobu przygotowywania umów i sporządzania deklaracji, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia obcokrajowców, wypełniania dokumentów kadrowych i wielu innych, istotnych w każdej firmie zagadnień.

Zajmujemy się także prowadzeniem szkoleń z podatków dochodowych. Program wspomnianego szkolenia obejmuje między innymi charakterystykę podatków dochodowych, omówienie zwolnień przedmiotowych w ustawach o PIT i o CIT, przedstawienie kwestii dotyczących kosztów uzyskania przychodu, poboru podatku i innych.

Kolejne z prowadzonych przez nasze biuro rachunkowe szkoleń dotyczy podatku VAT. W czasie kursu omawiane są zasady funkcjonowania podatku VAT w UE i Polsce, kwestie dotyczące zmian prawnych i inne.

Outsourcing księgowy – dlaczego warto?

Outsourcing księgowy to rozwiązanie, na które decydują się małe, średnie, a także duże firmy o różnym profilu działania. Outsourcing polega na przekazaniu kwestii związanych z księgowością oraz obsługą kadrowo-płacową zewnętrznej firmie.

Zewnętrzna księgowość ma wiele zalet, przede wszystkim są to:

• obniżenie kosztów ‒ outsourcing księgowy to obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika, zakupem sprzętu, mebli, oprogramowania czy opłatami za szkolenia

• kompleksowe wsparcie ‒ zatrudniając biuro rachunkowe, zyskujemy wsparcie księgowych i doradców specjalizujących się w różnych dziedzinach księgowości, a to z pewnością korzystniejsza opcja niż poleganie wyłącznie na wiedzy jednej osoby, na przykład zatrudnionej na etat księgowej

• mniejsza odpowiedzialność ‒ w przypadku popełnienia błędu księgowego odpowiedzialność karna i cywilna spoczywa na firmie zewnętrznej.

Zakres usług dostosowujemy do potrzeb i preferencji klientów, przygotowujemy także indywidualne wyceny. Zapraszamy do współpracy, a w razie jakichkolwiek pytań do kontaktu. Udzielimy szczegółowych informacji.

Details

Rozliczenie straty za 2020 rok

Jak rozliczyć straty wywołane przez pandemię?

 

COVID-19

Pandemia koronawirusa przede wszystkim zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Przecież właśnie na zdrowiu i życiu skupiamy się w pierwszej kolejności. Niestety pandemia ma również istotny, negatywny wpływ na gospodarkę. Spadek obrotów, mniejsza ilość zamówień i zleceń, destabilizacja a nawet całkowita zapaść i utrata źródła przychodów – wszystko zależnie od tego w jakiej branży prowadzisz swój biznes. Wielu z nas przedsiębiorców w roku 2020 poniesie straty i z takim wynikiem finansowym zamknie rok podatkowy.

 

Wsteczne rozliczenie straty?

W przepisach wprowadzonych tarczą antykryzysową wprowadzono rozwiązanie, dzięki któremu będziesz mógł wstecznie rozliczyć stratę podatkową z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2020 rok. Na podjęcie decyzji masz czas do początku 2021 rok, ponieważ dopiero po zakończeniu 2020 roku będziesz mógł określić czy Twoja firma poniosła stratę. Wtedy możesz podjąć decyzję o złożeniu korekty zeznania rocznego za 2019 rok.

 

Kto może wstecznie rozliczyć stratę?

Rozliczenia straty za rok 2020 w zeznaniu rocznym za 2019 rok możesz dokonać, jeżeli jesteś, zarówno płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jeżeli zatem 2020 rok zakończysz stratą podatkową, to zamiast tę stratę rozliczać przez 5 kolejnych lat, możesz obniżyć dochód za 2019 rok poprzez złożenie korekty i odzyskać ewentualną, powstałą w ten sposób nadpłatę w podatku dochodowym.

 

Jakie są warunki wstecznego rozliczenia straty?

Żebyś mógł skorzystać z wstecznego rozliczenia straty musisz spełnić tylko dwa warunki, ale musisz je spełnić łącznie oba:

 • ponieść stratę w 2020 roku
 • przychody z działalności gospodarczej w 2020 roku musisz mieć o co najmniej 50% niższe niż 2019 roku

 

Jak odliczyć wstecznie stratę?

 

Jeżeli spełnisz oba z wyżej wymienionych warunków i zdecydujesz się na wsteczne rozliczenie straty za 2020 rok, to musisz złożyć korektę zeznania rocznego za 2019 rok. W korekcie wykażesz i rozliczysz kwotę straty. Korekta ma być połączona z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym.

Jak widać, na odczuwalny efekt tej formy pomocy będziesz musiał trochę poczekać. Jednak warto o nim pamiętać i zweryfikować wyniki za 2020 rok.

Details

Witamy na naszej stronie internetowej

Będziemy zamieszczać tu artykuły czy nowe informacje, warte Państwa uwagi !

Zapraszamy !

Details
^