jak-uniknac-bledow-w-rozliczeniach-podatkowych

Jak uniknąć błędów w rozliczeniach podatkowych?

Każdego roku osoby fizyczne i przedsiębiorcy muszą obowiązkowo rozliczyć się z urzędem skarbowym i złożyć zeznanie podatkowe. Przygotowanie rozliczenia podatkowego wymaga m.in. znajomości obowiązujących przepisów, zasad obliczania PIT lub CIT oraz ewentualnych ulg, które można odliczyć od podatku. Ze względu na wiele skomplikowanych przepisów oraz ich nieustanną aktualizację wielu podatników może mieć z tym problem. Jakich błędów unikać w rozliczeniach podatkowych, by nie narazić się na kary finansowe?

Rozliczenie podatkowe – kogo dotyczy?

W rozliczeniu podatkowym osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz inne podmioty gospodarcze mają za zadanie przedstawić należności podatkowe organom skarbowym. Coroczne rozliczenie się z urzędem skarbowym jest obowiązkiem prawnym, którego celem jest zapewnienie sprawiedliwego i zgodnego z prawem udziału jednostek w finansowaniu budżetu państwa. Możliwe jest rozliczenie np. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) lub podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Porady jak uniknąć błędów w rozliczeniach podatkowych

 • Znajomość przepisów 

Dokładna znajomość aktualnych przepisów ma duży wpływ na przygotowanie bezbłędnego rozliczenia podatkowego. Podatnicy każdego roku powinni odświeżać swoją wiedzę w tym zakresie, sprawdzać możliwe do odliczenia ulgi oraz ich maksymalną wysokość. Niektóre z ulg, np. ulgę na internet, można odliczyć tylko 2 razy, w następujących po sobie latach kalendarzowych. Warto korzystać z oficjalnych źródeł informacji, takich jak strony internetowe urzędów skarbowych, na których dane dotyczące możliwych ulg i zasad ich naliczania są na bieżąco aktualizowane.

 • Dokładna dokumentacja

W rozliczeniu podatkowym należy przedstawić szczegółowe informacje, m.in. dane osobowe podatnika, wysokość osiągniętych w danym roku podatkowym dochodów, koszty uzyskania przychodu, a także wysokość wcześniejszych zaliczek na podatek dochodowy. Warto dbać o porządek w dokumentach i zbierać w jednym miejscu wszelkie faktury oraz rachunki przez cały okres podatkowy, by mieć do nich wzgląd podczas rozliczenia podatkowego. To znacznie ułatwia weryfikację źródeł dochodów oraz wydatków, które można odliczyć od dochodu.

 • Oprogramowanie do rozliczeń

Dostępne na rynku oprogramowania do rozliczeń podatkowych mogą znacząco ułatwić obliczenia i zminimalizować ryzyko popełnienia błędów. Programy zaprojektowane są w taki sposób, aby uwzględniać obowiązujące przepisy podatkowe, oferują także funkcje automatycznego obliczania podatku i mogą sugerować maksymalne kwoty odliczeń. 

Jednak nawet podczas korzystania z narzędzi do automatycznego obliczania podatków należy zachować szczególną uwagę – np. wpisanie kwoty przychodu w nieodpowiednie pole sprawi, że końcowy wynik będzie nieprawidłowy, a podatnik zostanie pociągnięty do odpowiedzialności skarbowej. Najlepszym wyjściem jest kilkukrotne wykonanie obliczeń i korzystanie ze sprawdzonych programów, by wyeliminować ryzyko błędów.

 • Dokładne uzupełnienie deklaracji

Precyzyjne obliczenia to nie wszystko – podatnik ma obowiązek uzupełnić wszystkie niezbędne pola w swojej deklaracji podatkowej. Jeżeli osoba rozliczająca się z urzędem skarbowym zapomni podać w dokumencie np. swój PESEL lub nie podpisze deklaracji, może zostać wezwana do uzupełnienia rozliczenia.

 • Konsultacje z doradcą podatkowym

W przypadku złożonych rozliczeń, zwłaszcza dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, dochodów pochodzących z wynajmowania nieruchomości lub inwestycji zagranicznych, warto rozważyć współpracę z biurem rachunkowym. Doświadczony księgowy dokona precyzyjnych obliczeń, udzieli cennych wskazówek oraz zapewni wsparcie w przypadku ewentualnych kontroli skarbowych.

 • Terminowość

Jednym z często popełnianych błędów jest spóźnienie się z rozliczeniem. Deklaracje podatkowe należy złożyć w odpowiednim terminie, który zależy od typu podatku i formy prawnej podmiotu. W Polsce większość osób fizycznych musi złożyć deklarację PIT do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Warto ustawić przypomnienia o zbliżających się terminach, aby uniknąć niepotrzebnego pośpiechu i stresu związanego dokonywaniem obliczeń na ostatnią chwilę.

Podsumowanie

Osoby i podmioty zobowiązane do przygotowania rozliczenia podatkowego powinny zadbać o dokładne uzupełnienie deklaracji oraz złożenie jej do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie. Warto śledzić aktualne przepisy podatkowe i skrupulatnie wypełnić deklarację, aby dokument nie zawierał błędów lub niewypełnionych pól. W przypadku wątpliwości lub skomplikowanej sytuacji podatkowej można zwrócić się o pomoc do biura rachunkowego. Dzięki temu podatnik zyska gwarancję, że jego rozliczenie podatkowe jest prawidłowe i nie zawiera błędów.

Details
najczestsze-pytania-o-wspolprace-ksiegowa

Najczęstsze pytania o współpracę księgową

Prowadzenie własnej działalności wymaga od przedsiębiorców nieustannego rozwoju, pozyskiwania nowych klientów oraz skupienia na celach biznesowych. Właściciele firm i spółek, którym nie starcza czasu lub możliwości na rachunkowość, mogą zdecydować się na współpracę księgową. Co warto wiedzieć przed skorzystaniem z usług biura rachunkowego? Poznaj odpowiedzi na częste pytania dotyczące współpracy księgowej.

Współpraca z biurem rachunkowym – pytania i odpowiedzi

Jak wybrać odpowiednie biuro rachunkowe?

Wybór firmy rachunkowej należy poprzedzić analizą potrzeb swojego przedsiębiorstwa, warto zapoznać się także z referencjami i doświadczeniem danego biura księgowego. Jeżeli poszukujesz wsparcia w konkretnych obszarach, np. chcesz skorzystać z outsourcingu kadrowo-płacowego lub reprezentacji w urzędach skarbowych, dokładnie zapoznaj się z ofertą usług biura księgowego.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia współpracy księgowej?

Na początku współpracy należy dostarczyć dokumenty rejestracyjne firmy oraz dotychczasową dokumentację finansową i księgową przedsiębiorstwa. Biuro rachunkowe może potrzebować również upoważnień umożliwiających reprezentowanie klienta podczas dopełniania formalności w urzędach i instytucjach.

Jakie usługi są wliczone w zakres współpracy księgowej?

W ramach współpracy księgowej biura rachunkowe mogą oferować m.in.:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • rozliczanie podatków dochodowych i VAT
 • obsługę kadrowo-płacową
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych.

Możliwe jest również dopasowanie usług do indywidualnych oczekiwań klienta, wielkości przedsiębiorstwa i specyfiki danej branży.

Jakie są koszty współpracy z biurem rachunkowym?

Wydatki związane ze współpracą księgową w dużej mierze zależą od zakresu świadczonych usług, wielkości przedsiębiorstwa, liczby dokumentów dostarczanych każdego miesiąca do biura rachunkowego oraz od rodzaju prowadzonej działalności.
Przedsiębiorcy mogą nawiązać stałą współpracę z biurem rachunkowym i zdecydować się na outsourcing księgowości, dzięki czemu nie trzeba tworzyć nowych stanowisk pracy i zatrudniać księgowych na pełen etat. Możliwe jest także rozliczanie się z biurem rachunkowym za wykonanie konkretnych zadań. Przed podjęciem współpracy warto poprosić o szacunkową wycenę usług dopasowanych do potrzeb prowadzonej działalności.

Jakie technologie i oprogramowanie księgowe są wykorzystywane przez biuro?

Biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych technologii i oprogramowania księgowego, które umożliwia efektywne zarządzanie finansami firm i spółek oraz ułatwia przekazywanie dokumentacji między biurem a przedsiębiorstwem. Klienci mają dostęp także do księgowości online – z usługi można korzystać zdalnie, co pozwala zaoszczędzić czas i załatwić formalności w krótkim terminie.

Czy dane finansowe firmy są odpowiednio chronione?

W celu ochrony informacji wewnątrzfirmowych i poufności danych klientów, biuro rachunkowe stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, jak szyfrowanie danych oraz działanie zgodnie z przepisami RODO. 

Jak przebiega komunikacja z klientem?

Biuro rachunkowe regularnie, minimum raz w miesiącu, komunikuje się z klientem w celu przygotowania rozliczeń do ZUS, urzędu skarbowego oraz listy płac dla pracowników. Przedsiębiorcy zobowiązani są dostarczyć do pracowników biura niezbędną dokumentację na początku każdego miesiąca. Klienci mogą dostarczyć dokumenty osobiście, wysłać je do biura kurierem, przesłać mailowo lub przez dedykowany panel klienta dostępny online.

Czy istnieje możliwość dostosowania zakresu usług do zmieniających się potrzeb firmy?

Wraz z rozwojem działalności i rosnącym zapotrzebowaniem na pomoc księgową przedsiębiorcy mogą zamówić dodatkowe usługi. Możliwa jest zmiana zakresu współpracy w zależności od zmieniającej się sytuacji firmy lub skorzystanie z usług doraźnie, gdy zajdzie taka potrzeba. Usługi, które nie wchodzą w skład ustalonych wcześniej działań, są dodatkowo płatne. 

Podsumowanie

Współpraca księgowa umożliwia przedsiębiorcom efektywne i bezpieczne zarządzanie finansami firmy. Korzystanie z usług biura rachunkowego pozwala na optymalizację kosztów, zmniejszenie ryzyka ewentualnych błędów w rozliczeniach oraz skupienie się na rozwijaniu swojej działalności. Współpraca z księgowymi to także gwarancja działania zgodnie z prawem podatkowym oraz szybki dostęp do eksperckiej wiedzy i porad specjalistów.

Details
outsourcing-ksiegowy-dlaczego-warto

Outsourcing księgowy: dlaczego warto?

Outsourcing księgowy pozwala przedsiębiorstwom skupić się na ich podstawowej działalności i najważniejszych zadaniach. Formalności związane z rozliczaniem podatków czy ksiąg rachunkowych przekazywane są specjalistom z zewnętrznych firm. Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu księgowego? Poznaj zalety rozwiązania i sposób, w jaki usługa usprawni działanie Twojego biznesu.

Czym jest outsourcing księgowy?

Outsourcing księgowy polega na powierzeniu spraw księgowych i podatkowych zewnętrznej firmie. Rozwiązanie umożliwia korzystanie z profesjonalnej wiedzy i doświadczenia ekspertów, co zwiększa dokładność rozliczeń i zgodność dokumentacji księgowej z przepisami. 

W ramach outsourcingu firma księgowa lub biuro rachunkowe może zajmować się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, rozliczeniami podatkowymi, udzielać porad finansowych oraz raportować wydatki i przychody wewnątrz firmy. Outsourcing księgowy pozwala przedsiębiorcom skoncentrować się na najważniejszych obszarach działalności, a finanse firmy są skutecznie zarządzane przez zewnętrznych specjalistów.

Outsourcing księgowy – jakie ma zalety?

 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy

Biura rachunkowe zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów, którzy są na bieżąco z najnowszymi przepisami podatkowymi i księgowymi. Dzięki temu przedsiębiorstwa korzystające z usług zewnętrznych firm mają pewność, że ich sprawy finansowe są prowadzone legalnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

 • Oszczędność czasu

Zarządzanie księgowością jest czasochłonne. Outsourcing pozwala przedsiębiorcom zlecić wszelkie rozliczenia do biura rachunkowego oraz wykorzystać czas na rozwój swojej działalności biznesowej.

 • Redukcja kosztów

Utrzymanie działu księgowości wewnątrz firmy lub zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika wiąże się z wysokimi kosztami, do tego dochodzą wydatki m.in. na szkolenia i zakup odpowiedniego oprogramowania. Korzystanie z usług zewnętrznych firm często okazuje się o wiele tańszym rozwiązaniem.

Koszty outsourcingu księgowego są uzależnione m.in. od miesięcznej liczby dokumentów i faktur, sposobu rozliczania danej firmy i rodzaju prowadzonej działalności.

 • Zapewnienie ciągłości biznesowej

W przypadku choroby lub odejścia pracownika odpowiedzialnego za sprawy księgowe, przedsiębiorstwa napotykają problemy z zatrudnieniem i wdrożeniem nowej osoby do pracy. Outsourcing księgowy sprawia, że właściciele firm nie muszą martwić się o brak dostępu do usług księgowych, co jest niezwykle ważne dla zapewnienia stabilności finansowej.

 • Mniejsze ryzyko błędów

Profesjonalne biura rachunkowe i księgowe mają odpowiednie procedury i systemy kontroli, które minimalizują ryzyko popełnienia błędów np. podczas przeliczania pensji pracowniczych lub dokonywania rocznych rozliczeń. Pozwala to uniknąć ewentualnych problemów prawnych lub finansowych.

 • Dopasowanie usług do potrzeb firmy

Biura rachunkowe często oferują elastyczne podejście do klienta oraz szeroki zakres świadczonych usług. Możliwe jest dostosowanie zakresu usług księgowych do aktualnych oraz przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa.

 • Bezpieczeństwo danych

Zewnętrzne firmy księgowe są zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa danych finansowych swoich klientów.

Podsumowanie

Outsourcing księgowy oferuje wiele korzyści, w tym oszczędność czasu, dostęp do specjalistycznej wiedzy i umiejętności, a także redukcję potencjalnych błędów w dokumentacji finansowej. Jest to rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorstwom w bezpieczny i skuteczny sposób zarządzać budżetem, jednocześnie umożliwiając im skupienie się na rozwijaniu działalności.

Details
jak-przystosowac-firme-do-nowych-regulacji-vat-w-2024-roku

Jak przystosować firmę do nowych regulacji VAT w 2024 roku?

Zmiany w przepisach VAT, które wejdą w życie wraz z początkiem 2024 roku, zmuszają przedsiębiorstwa do modyfikacji wewnętrznych procesów czy sposobów naliczania cen produktów. Nowe regulacje dotyczą zarówno sposobu rozliczania VAT, jak i zasad dokumentacji transakcji. Czego należy się spodziewać po aktualizacji przepisów? Jak przystosować firmę do zmian w regulacji VAT w 2024 roku?

(więcej…)

Details
zmiany-w-podatku-dochodowym-cit-2024

Zmiany w podatku dochodowym CIT 2024

Od 2024 roku wchodzą w życie zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Aktualizacje dotyczą zarówno struktury stawek podatkowych, jak i sposobu ich stosowania. Celem zmian CIT jest modernizacja systemu podatkowego oraz dostosowanie go do zmieniających się realiów gospodarczych. Przedsiębiorcy powinni zapoznać się z regulacjami, by odpowiednio przygotować działanie firm do nowych wymogów.

(więcej…)

Details
wprowadzenie-majatku-prywatnego-do-dzialalnosci-gospodarczej

Wprowadzenie majątku prywatnego do jednoosobowej działalności gospodarczej

Czy składnik majątku prywatnego (na przykład środek transportu, urządzenie itp.), nabyty przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, może zostać wprowadzony do majątku firmy? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Poniżej omawiamy najistotniejsze kwestie.

(więcej…)

Details
odwolanie-pracownika-z-urlopu-wypoczynkowego

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Dopuszczalne są jednak sytuacje, w których pracodawca odwołuje pracownika ze wspomnianego urlopu. Jakie warunki muszą być spełnione, aby taka decyzja była zgodna z prawem?

(więcej…)

Details

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Czy samochód służbowy można wykorzystać do celów prywatnych? Istnieje taka możliwość, ale związana jest z kilkoma, istotnymi kwestiami, o których zarówno pracownicy, jak i pracodawcy powinni wiedzieć z wyprzedzeniem.

(więcej…)

Details
jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-a-leasing-samochodu

Jednoosobowa działalność gospodarcza a leasing samochodu

Leasing samochodu ‒ zarówno operacyjny, jak i finansowy, ma wiele zalet. Nie trzeba dysponować znacznymi środkami finansowymi, jak ma to miejsce przy kupnie auta, bądź przyjmować na barki zobowiązania kredytowego. W związku z tym, leasingowaniem pojazdu zainteresowanych jest coraz więcej firm, w tym także jednoosobowych. Czy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o leasing auta? Oczywiście.

(więcej…)

Details
Wynagrodzenie za czas choroby w pierwszym miesiącu pracy

Wynagrodzenie za czas choroby w pierwszym miesiącu pracy

Zdarzają się sytuacje, gdy przed upływem pierwszego miesiąca współpracy, pracownik, z powodów zdrowotnych, jest niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych. Czy otrzyma wynagrodzenie za czas choroby? A jeśli tak, to w jakiej wysokości? Kiedy natomiast nie będzie mógł liczyć na takie wynagrodzenie?

(więcej…)

Details
^