Jednoosobowa działalność gospodarcza a leasing samochodu

jednoosobowa-dzialalnosc-gospodarcza-a-leasing-samochodu

Leasing samochodu ‒ zarówno operacyjny, jak i finansowy, ma wiele zalet. Nie trzeba dysponować znacznymi środkami finansowymi, jak ma to miejsce przy kupnie auta, bądź przyjmować na barki zobowiązania kredytowego. W związku z tym, leasingowaniem pojazdu zainteresowanych jest coraz więcej firm, w tym także jednoosobowych. Czy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą ubiegać się o leasing auta? Oczywiście.

Leasing operacyjny samochodu

W przypadku leasingu operacyjnego, leasingodawca udostępnia leasingobiorcy pojazd w zamian za opłacanie ustalonej raty leasingowej. Właścicielem pojazdu jest leasingodawca i to on uwzględnia pojazd w ewidencji środków trwałych. Leasingobiorca włącza wydatki związane z leasingiem do kosztów uzyskania przychodów oraz do rozliczeń podatku VAT. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca może wykupić pojazd, nie ma jednak takiego obowiązku.

Leasing samochodu a koszty uzyskania przychodów

Jak już wspominaliśmy powyżej, opłaty związane z leasingiem mogą zostać uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów.

  • W przypadku leasingu samochodu o wartości do 150 000 zł netto lub samochodu elektrycznego o wartości do 225 000 zł netto, leasingobiorca za koszty uzyskania przychodów może uznać 100% wydatków związanych z ratami leasingowymi i czynszem inicjalnym.
  • Jeśli wartość samochodu jest wyższa niż wymienione powyżej kwoty, stosowana jest zasada proporcjonalności. Dla przykładu, jeśli wartość leasingowanego samochodu jest dwukrotnie wyższa, czyli wynosi 300 000 zł netto lub 450 000 zł netto (w przypadku samochodu elektrycznego), do kosztów uzyskania przychodów zaliczymy połowę comiesięcznej raty i czynszu inicjalnego.

Leasing operacyjny samochodu a podatek VAT

Leasing operacyjny samochodu objęty jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Podatek jest doliczany zarówno do czynszu inicjalnego, jak i do każdej raty leasingowej. Leasingobiorca będący czynnym płatnikiem VAT, może odliczyć ów podatek.

Jeśli samochód wykorzystywany jest wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością, odliczane jest 100% wartości podatku VAT. Pojazdy wykorzystywane także w celach prywatnych, podlegają ograniczeniom w odliczeniu ‒ leasingobiorca odlicza 50% wartości podatku VAT. Nieodliczone 50% podatku uznaje się za koszty uzyskania przychodów.

Leasing finansowy samochodu

Kolejną z możliwości jest leasing finansowy. W przypadku takiego rozwiązania za wpis do ewidencji środków trwałych oraz odpisy amortyzacyjne odpowiada leasingobiorca. Podatek VAT rozliczany jest jednorazowo, przy pierwszej racie leasingowej. Do kosztów uzyskania przychodów zaliczane są odpisy amortyzacyjne, odsetki rat leasingowych oraz bieżące koszty eksploatacji.

Po zakończeniu umowy leasingowej, leasingobiorca staje się właścicielem pojazdu.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mogą zdecydować się na operacyjny lub finansowy leasing samochodu. Warto dokładnie przeanalizować każde z rozwiązań, przemyśleć, która z opcji będzie korzystniejsza i lepiej dopasowana do specyfiki i potrzeb firmy.

^