Czynny żal – czyli ratunek w przypadku niewłaściwego wywiązania się z obowiązków podatkowych

czynny żal

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy należy przede wszystkim opłacanie podatków we właściwym terminie oraz składanie deklaracji w urzędzie skarbowym. Niektórym zdarza się zapomnieć o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku na czas. Wszelkiego rodzaju pomyłki lub opóźnienia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Za niedopełnienie obowiązków podatkowych grożą konkretne kary, które są uzależnione od wielkości przewinienia. Może to być mandat skarbowy, grzywna a nawet wyrok sądowy i pozbawienie wolności. Na szczęście w takich sytuacjach możemy wyrazić tak zwany czynny żal. W ten sposób Urząd Skarbowy może odstąpić od wymierzenia nam kary. Z tekstu poniżej dowiesz się dokładnie o tym czym jest czynny żal oraz kiedy i w jaki sposób z niego skorzystać.

 

Na czym polega czynny żal oraz w jakich sytuacjach może nas uratować?

Czynny żal jest to zawiadomienie urzędu skarbowego o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia. Bardzo istotne jest to, że należy taki fakt zgłosić jeszcze zanim urząd go zweryfikuje. Organ podatkowy może odstąpić od ukarania podatnika, tylko jeśli to on dobrowolnie powiadomi go o tym jakich obowiązków nie dopełnił a także jeśli uiści w całości nieuregulowane zobowiązanie. Z czynnego żalu możemy m.in. skorzystać w przypadku gdy:

 • nie złożymy na czas zeznania podatkowego,
 • bezprawnie zastosujemy zwolnienie VAT lub obniżone stawki VAT,
 • nie zapłacimy podatku dochodowego lub podatku VAT,
 • zataimy przed organem podatkowym faktyczne rozmiary naszej działalności,
 • wyłudzimy pozwolenie celne lub zwrot należności celnej,
 • nierzetelnie prowadzimy swoje księgi rachunkowe.

 

Jak złożyć czynny żal, czyli zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego?

Takie zawiadomienie możemy złożyć w formie pisemnej w urzędzie skarbowym, z wykorzystaniem poczty lub elektronicznie. Jeśli chodzi o ostatni sposób, powinniśmy w tym celu użyć skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portal podatkowy. Nie istnieje urzędowy wzór tego pisma, jednak podatnik ma obowiązek zawrzeć w nim kilka informacji:

 • określić osobę, która wnosi zawiadomienie,
 • istotne okoliczności,
 • charakter popełnionego czynu,
 • inne osoby, które miały związek z popełnionym czynem,
 • czy przewinienie zostało naprawione (potwierdzenie zapłaty) lub w jakim terminie się do tego zobowiązujemy.

Czynny żal adresujemy do Naczelnika wybranego urzędu skarbowego.

 

Kiedy skorzystanie z czynnego żalu nie jest możliwe?

Czynny żal nie zadziała w przypadku gdy zostaliśmy już wezwani w związku z popełnieniem czynu zabronionego a organy zdążyły już to udokumentować lub jesteśmy w trakcie postępowania kontrolnego. Dodatkowo w sytuacji, gdy jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie grupy w celu popełnienia przestępstwa skarbowego a także jeśli nakłanialiśmy do tego czynu inną osobę.

Warto wiedzieć, że nie musimy składać czynnego żalu, jeśli dokonaliśmy korekty nieprawidłowo złożonej deklaracji. Ważne jest, aby zrobić to w określonym przepisami terminie.

^