E-Faktura już od października tego roku

Przedsiębiorców czekają kolejne zmiany. Mowa tutaj o e-Fakturach, czyli fakturach ustrukturyzowanych. Czym są takie faktury? W jakim celu zostały wprowadzone? Czy wystawianie wspomnianych dokumentów jest dobrowolne, czy obligatoryjne? Poniżej najistotniejsze informacje. Zachęcamy do lektury!

E-faktura – podstawowe informacje

1 października przyjęta została ustawa dotycząca wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz wystawiania i otrzymywania e-Faktur za pośrednictwem wspomnianego systemu. Aktualnie trwa etap testowy, podatnicy mogą zaznajomić się z nowym porządkiem, zgłaszać swoje uwagi. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku.

Czym jest e-Faktura?

Faktura ustrukturyzowana jest rodzajem faktury elektronicznej. Wspomniany dokument wystawiany będzie według jednego wzorca, ustalonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Podatnik będzie przygotowywał fakturę w systemie finansowo-księgowym. Następnie faktury, za pomocą API, umożliwiającego łączenie oraz wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi, przesyłane będą do KSeF. Po przesłaniu na platformę, faktura otrzyma numer identyfikujący. W dniu otrzymania numeru identyfikującego faktura zostanie uznana za wystawioną. Warto podkreślić, że plik z fakturą trafi nie tylko do kontrahenta, ale także do fiskusa.

Cel wprowadzenia faktur ustrukturyzowanych

Jaki jest cel wprowadzenia do obrotu gospodarczego e-Faktury? Wymienić tutaj możemy następujące kwestie:

  • Faktura przechowywana w Krajowym Systemie e-Faktur nie ulegnie zniszczeniu, nie zagubi się. Faktury przechowywane będą przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym dokument został wystawiony.
  • Zwolnienie podatników z obowiązku przesyłania na żądanie organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur JPK_FA.
  • Brak konieczności wystawiania duplikatu faktur (nie ma obaw, że faktura zagubi się bądź zniszczy, jak ma to miejsce w przypadku faktury papierowej bądź elektronicznej).
  • Obowiązywał będzie jeden, jednakowy dla wszystkich podatników wzorzec.

Podatnicy, którzy zdecydują się na korzystanie wyłącznie z faktur ustrukturyzowanych, będą mogli liczyć na skrócony do 40 dni czas zwrotu podatku VAT. (Po spełnieniu określonych warunków).

E-Faktura w 2022 roku

Jak już wspomnieliśmy powyżej, przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Od tego momentu, obok faktur elektronicznych i papierowych funkcjonować będą faktury ustrukturyzowane. Korzystanie z e-Faktur będzie dobrowolne.

Od stycznia 2023 roku faktury ustrukturyzowane będą już obligatoryjne. Warto więc dobrze wykorzystać etap testowy, zapoznać się z nowym systemem i zasadami jego działania.

^