E-commerce ‒ zmiany w rozliczaniu VAT

vat

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują przewidziane w pakiecie VAT e-commerce zmiany dotyczące opodatkowania w handlu elektronicznym. Pakiet e-commerce reguluje kwestie związane z podatkiem VAT od sprzedaży wysyłkowej, nakłada też nowe obowiązki na platformy pośredniczące w handlu. Co warto wiedzieć na ten temat? Zachęcamy do lektury!

Pakiet e-commerce

Jednolity próg obrotu dla państw UE

Jeszcze do niedawna, firmy zajmujące się sprzedażą wysyłkową do innych państw członkowskich, zobowiązane były do rejestracji dla celów VAT i opodatkowania sprzedaży w państwie konsumpcji, dopiero po przekroczeniu określonej kwoty obrotu. W zależności od państwa wysokość wspomnianego obrotu wynosiła od 40 000 do 100 000 euro.

Pakiet e-commerce ustala jednolity próg obrotu ze sprzedaży wysyłkowej dla wszystkich państw członkowskich. Ów próg wynosi 10 000 euro ‒ po przekroczeniu wymienionej kwoty, dostawa podlegać będzie opodatkowaniu w krajach konsumpcji. Rozliczenie sprzedaży transgranicznej wyłącznie w kraju siedziby firmy, możliwe będzie tylko w przypadku dochodu ze sprzedaży wysyłkowej wynoszącego mniej niż 10 000 euro.

Przedsiębiorcy zobowiązani do opłacenia podatku VAT w krajach konsumpcji skorzystać mogą z uproszczenia w raportowaniu, czyli z systemu VAT-OSS.

VAT-OSS, czyli One Stop Shop

Pakiet e-commerce przewiduje możliwość skorzystania z procedury uproszczonej, czyli z rozliczenia VAT-u w ramach systemu VAT-OSS. W takim przypadku podatnik przedkłada deklarację VAT, dotyczącą sprzedaży wysyłkowej do kilku państw członkowskich, wyłącznie organom podatkowym państwa, w którym znajduje się siedziba firmy lub, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności. Takie rozwiązanie pozwala na uniknięcie rejestracji transakcji w kilku krajach członkowskich.

Deklaracje przekazywane są organom danego państwa raz na kwartał, drogą elektroniczną.

Platformy pośredniczące w sprzedaży wysyłkowej

Zmiany objęły także platformy, portale, interfejsy, które zajmują się pośrednictwem w sprzedaży internetowej pomiędzy dostawcami spoza Unii Europejskiej bądź dostawcami, którzy oferują towary importowane spoza UE a konsumentami z UE.

Na wspomnianych platformach ciąży obowiązek pobrania oraz rozliczenia kwoty podatku VAT w dwóch przypadkach, są to:

  • sprzedaż na odległość towarów importowanych spoza UE w przesyłkach o wartości mniejszej 150 euro,
  • dostawy towarów realizowane na terenie UE przez dostawcę spoza UE, bez względu na wartość przesyłki.

Obowiązkowy podatek VAT

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, w całej UE zlikwidowane zostały zwolnienia z podatku VAT od importu przesyłek o wartości do 22 euro, czyli od tak zwanych małych przesyłek.

Zwolnienie z podatku VAT możliwe będzie wyłącznie w przypadku importu towarów w przesyłkach o rzeczywistej wartości nie większej niż 150 euro. Konieczne jednak będzie korzystanie z systemu IOSS oraz spełnienie określonych warunków.

Cele wprowadzenia pakiet e-commerce

Główne cele wprowadzenia pakietu e-commerce to:

  • ułatwienie handlu elektronicznego między państwami Unii Europejskiej
  • uszczelnienie podatku VAT w imporcie tak zwanych małych przesyłek
  • uczciwa konkurencja pomiędzy dostawcami z UE a dostawcami z państw
    trzecich.

Podsumowanie

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje pakiet e-commerce. Wśród zmian, które weszły w życie, wymienić możemy likwidację zwolnień z podatku VAT dla wysyłek poniżej 22 euro, ustalenie jednolitego progu (10 000 euro), po przekroczeniu którego konieczne jest opodatkowanie sprzedaży w państwie konsumpcji, rozszerzenie listy transakcji, w przypadku których możliwe jest rozliczenie podatku VAT w ramach One Stop Shop, tzw. OSS, podatek VAT dla platform pośredniczących w sprzedaży.

^