Kto może skorzystać z preferencyjnej składki ZUS?

preferencyjna składka zus

Preferencyjne, czyli obniżone składki ZUS, to rozwiązanie, z jakiego korzysta część osób prowadzących działalność gospodarczą. Jakie warunki należy spełnić, by płacić niższe składki? O tym poniżej. Zachęcamy do lektury!

Preferencyjne składki ZUS

Przedsiębiorca może przez 24 miesiące płacić preferencyjne stawki ZUS, jeśli spełni następujące warunki:

 • po raz pierwszy prowadzi działalność gospodarczą lub w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • nie prowadzi działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego pracował w bieżącym lub poprzednim roku i świadczył usługi, których zakres pokrywa się z obecnym.

Warunki muszą być spełnione przez 24 miesiące, nie tylko w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej lub ewentualne przerwy wliczają się w powyższe 24 miesiące.

Kiedy nie można skorzystać z preferencyjnych stawek ZUS?

Kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać ze stawki preferencyjnej? Przedsiębiorca nie ma takiej możliwości, jeśli:

 • prowadził działalność na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • prowadził działalność twórczą lub artystyczną,
 • był wspólnikiem w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółce jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • zajmował się prowadzeniem publicznej lub niepublicznej szkoły bądź innej placówki działającej zgodnie z Prawem oświatowym.

Obniżenie składek ZUS ‒ na czym polega?

Składki na ubezpieczenie społeczne obliczane są od deklarowanej przez przedsiębiorcę podstawy wynagrodzenia brutto. W przypadku przedsiębiorców, którzy nie korzystają z preferencyjnej stawki ZUS, podstawa nie może wynosić mniej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Wysokość składek to procent odliczany od zadeklarowanej podstawy.

 • Składka emerytalna ‒ 19,52%,
 • Składka rentowa ‒ 8%,
 • Składka (dobrowolna) chorobowa ‒ 2,45%,
 • Składka wypadkowa ‒ 1,67% (wysokość stawki wypadkowej może różnić się w zależności od wielkości firmy i rodzaju branży),
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy ‒ 2,45% (jeśli składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane są wyłącznie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie muszą być odprowadzane.

W przypadku warunków preferencyjnych, wysokość składek obliczana jest od obniżonej podstawy. Obniżona podstawa nie może wynosić mniej niż 30% przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Z obniżenia składek korzystać może wyłącznie przedsiębiorca. Za pracowników muszą być odprowadzane pełne składki.

Przy przeciętnym wynagrodzeniu wynoszącym 5 922 zł brutto, różnica między preferencyjnymi składkami ZUS, a stawkami standardowymi, wynosić będzie 925,5 zł.

Składki zdrowotne

Przedsiębiorca korzystający ze składek preferencyjnych zobligowany jest również do opłacania składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od sposobu rozliczania się z podatku dochodowego:

 • rozliczanie podatku na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) ‒ 9% od dochodu,
 • podatek liniowy ‒ wysokość składki to 4,9% dochodu z działalności,
 • ryczałt ewidencjonowany ‒ 9% liczonych od zryczałtowanej podstawy,
 • karta podatkowa ‒ w 2022 roku wysokość składki zdrowotnej wyniesie 270,90 zł miesięcznie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących składek ZUS warto skonsultować się ze specjalistą. Dzięki temu zyskamy pewność, że wszystkie działania prowadzimy zgodnie z obowiązującymi zasadami.

^