Czym zajmuje się specjalista ds. kadr i płac?

Specjalista ds. kadr i płac

Obsługa kadrowo-płacowa odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu firm i przedsiębiorstw o różnej wielkości i specyfice działania. Specjaliści ds. kadr i płac zapewniają wsparcie z zakresu administracji personalnej oraz administracji wynagrodzeniami, współpracują z działem księgowości, sporządzają raporty. Jakie jeszcze obowiązki należą do omawianych specjalistów?

Specjalista ds. kadr i płac ‒ zakres obowiązków

Specjaliści ds. kadr i płac odpowiadają między innymi za bezbłędność w rozliczaniu wynagrodzeń pracowników, urlopów, świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych. Prowadzą stosowną dokumentację, zajmują się dopełnieniem procedur związanych z zatrudnieniem lub zakończeniem współpracy z pracownikiem.

Lista obowiązków specjalistów ds. kadr i płac jest długa. W zależności od specyfiki konkretnej firmy, potrzeb i preferencji zleceniodawcy, zakres prac takiego specjalisty może wyglądać nieco inaczej, najczęściej jednak obejmuje:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
  • sporządzanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy oraz rozwiązania umów cywilno-prawnych,
  • przygotowanie i zarządzanie dokumentacją związaną ze zmianą warunków zatrudnienia,
  • ewidencję czasu pracy,
  • ewidencję urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych, zwolnień lekarskich,
  • rozliczanie delegacji,
  • wyliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych,
  • przygotowywanie dokumentacji oraz rozliczeń do ZUS, US, PFRON, GUS,
  • przygotowywanie zaświadczeń.

Outsourcing usług kadrowo-płacowych

Za obsługę kadrowo-płacową może odpowiadać wewnętrzny dział w firmie. Innym rozwiązaniem jest outsourcing usług, czyli powierzenie spraw kadrowo-płacowych w ręce biura rachunkowego.

Jakie zalety związane są z outsourcingiem kadrowo-płacowym? Przede wszystkim zyskujemy stałe wsparcie specjalistów (zatrudniając pracownika na etat, musimy mieć na uwadze urlopy, dni wolne, zwolnienia lekarskie). Ponadto, znikają koszty związane z utworzeniem działu kadr i płac, ze szkoleniem pracowników, zakupem oprogramowania i sprzętu.

Liczne zalety sprawiają, że współpraca z biurem rachunkowym ‒ zarówno w zakresie kadr i płac, jak i innych obszarów, jest rozwiązaniem, na które decyduje się coraz więcej firm.

^