Reprezentacja

* reprezentujemy naszych klientów przed urzędem skarbowym, ZUS i innymi jednostkami administracyjnymi,

* prowadzimy korespondencję urzędową.

^